Elektriska Nämnden / Högskolan Väst Elkraftteknisk påbyggnad
Skriv ut

Ny högskoleutbildning vid Högskolan Väst - Elkraftteknisk påbyggnad, 30 hp

För att möta den akuta bristen på elbesiktningsingenjörer startade Högskolan Väst en ny högskolekurs, Elkraftteknisk påbyggnad, som distansutbildning i januari 2009 och i januari 2010 tar de första 20 eleverna sin examen.
Sedan september månad pågår utbildningsomgång två. Som elev deltar du, via din dator, på föreläsningar (system Maratch),  kommunicerar med dina lärare och i gruppdiskusioner.

Läs mer om Höskolan Väst

Informationsbroschyr