Logga in
EN2010

Elektriska Nämndens objektregister, EN2010

All hantering av besiktningsärenden görs via det webbaserade objektregistret EN2010.

För användarfrågor och support, ring   08-588 474 40 eller skicka e-post till ftsvar@svbf.se.
För systeminformation klicka här
Våra telefontider är måndag till fredag klockan 09.00-15.00, lunchstängt klockan 11.30-12.30.

Nytt försäkringsbolag

Försäkringsbolaget FM Global har skrivit avtal med Elektriska Nämnden

Försäkringsbolaget FG Global har anslutit sig till Elektriska Nämnden och ingår nu i besiktningsverksamheten.
Vi hälsar dem välkomna till oss.

Teknisk info
Teknik

Teknisk information

Under fliken Teknisk information hittar du information om bland annat termovisionsmätning och vår representation i SEK Svensk Elstandard. Där finns även länkar till olika facktidskrifter som ges ut av några av Elektriska Nämndens samarbetspartners.
Läs mer

Press

Artikel om termografi i BrandSäkert

Elfel är den vanligaste tekniska orsaken till uppkomna bränder och genom att förebygga elrelaterade bränder inom industrin kan stora värden räddas. Elektriska Nämnden har sedan årsskiftet utfört termografering som en del av revisionsbesiktningen.
Läs hela artikeln ur BrandSäkert nr 5, 2012

Press

Kolla elen innan du köper hus

Varje år brinner cirka 1 000 svenska hem på grund av elrelaterade fel enligt Elektriska Nämnden. 
– Jag vill gärna se att fler genomför en elbesiktning i samband med sitt husköp. Då kommer det att bli en dramatisk minskning för antalet elbränder, säger Jan Berggren, verksamhetschef på EN.
Läs pressmeddelande från Elsäkerhetsverket här

 

EN
Revisionsbesiktning

Revisionsbesiktning av elanläggning

Har du fått avisering om besiktning? 
Läs mer
Förteckning över auktoriserade besiktningsingenjörer
Ladda hem
Elrevisionsanmälan minskar risken för brand, personskador och driftavbrott.
Läs mer

Om oss

Vad gör man på Elektriska Nämnden?

Elektriska Nämnden har utarbetat en informationsfolder som beskriver vårt uppdrag i att förebygga person- och egendomsskador. Förutom lite kort om utvecklingen från bildandet 1925 fram till dagens organisation kan du läsa om hur en av våra auktoriserade besiktningsingenjörer beskriver sin arbetsdag.
Läs foldern här

Brand i media
RSS

Misstänkt elfel vållade utryckning

Räddningstjänsten har under tisdagskvällen ryckt ut till Heby. Detta sedan boende i ett flerfamiljshus på Yttervägen larmat om ett möjligt elfel i fastigheten. En yttervägg är varm, och det luktar karakteristiskt av "elbrand".
2014-10-21 | Läs mer

NOTISER

Tre basketlag i Kungsbacka BASKET. Seriespelet har inletts i de olika basketserierna. I Kungsbacka återfinns tre lag varav ett är ett damlag som spelar i tvåan. Efter fyra spelade matcher har Kungsbackas damlag en seger och tre förluster.
2014-10-21 | Läs mer

Blytung KIF-seger i kvalet

Nu är KIF nära, nära division 3. Seger i sista matchen räcker garanterat. Men underlaget kan sätta krokben för centrumklubben.
2014-10-21 | Läs mer
Tidningen BrandSäkert

Tidningen för dig i branschen 

I nummer 6 av BrandSäkert är temat Skolan Brinner. I reportaget om Fryshuset kan du läsa om hur de tar itu med att minska kriminalitet bland unga. Engagemang, kommunikation och relation över gränser är Vellinge kommuns ledord i arbetet med att få bukt med skadegörelse och skolbränder. Läs också om hur livet går vidare efter den förödande skogsbranden i somras. Vill du prenumerera eller annonsera? Gå in på www.brandsakert.se.

 


På gång

Skolforum 2014

Brandskyddsföreningen kommer att stå i montern på Skolforum tillsammans med Värends Räddningstjänst. De jobbar redan mycket aktivt med polisen, socialen, fritidsledare och andra i Växjö kommun för att komma åt problematiken med anlagda skolbränder.

Läs mer om mässan på www.skolforum.com.

| Mer info

Mötesplats Krishantering

Välkommen till seminarium och nätverksträff den 12 november för dig som arbetar inom samhällets krishanteringssystem!

Förutom en dag med intressanta föreläsningar är syftet att starta upp ett nätverk med utgångspunkt från befintligt nätverk från ÖCB:s och KBM:s utvecklingsprogram. Intentionen är att arrangera återkommande träffar.

Brandskyddsföreningen och dess dotterbolag Försäkringsbranschens Restvärderäddning står som arrangörer för seminariet.

Läs programmet och anmäl dig här

| Mer info

Tematräff – brandskydd inom vård och omsorg

Brandskyddsföreningen och Svensk Förening för Sjukvårdssäkerhet inbjuder till Tematräff – brandskydd inom vård och omsorg den 20–21 november på Scandic Opalen i Göteborg.

Är byggarbetsplatser inom vården brandsäkra?

Är brandsäkerheten tillfredställande vid ny- och ombyggnationer? Riskerna för att en brand ska uppstå under byggtid är betydligt högre än i befintlig vårdverksamhet. Byggarbeten innebär ofta att brännbart byggmaterial och brandfarliga vätskor och gaser förs in i byggnaden samtidigt som antändningskällorna blir fler.

På senare år har kombinationen av brännbar isolering och heta arbeten gett upphov till många bränder. Det faktum att skyddssystem sätts ur spel och att patienter i många fall inte kan utrymma själva gör att ombyggnationer i vårdanläggningar är särskilt känsliga.

Under byggtemat tar vi upp frågor som; Vad säger egentligen lagstiftningen? Hur hanteras samordningsansvaret vid ombyggnationer? Kan val av byggnadsmaterial påverka brandsäkerheten? Hur ska brandfarliga varor hanteras?

Andra frågor vi kommer att ta upp på tematräffen är lärdomar av inträffade händelser inom branschen, exempel på hur utrymningsövningar kan genomföras och vad man bör tänka när det gäller styrningar från brandlarm?

Ta del av fullständigt program och anmäl dig här

| Mer info