Logga in
EN2010

Elektriska Nämndens objektregister, EN2010

All hantering av besiktningsärenden görs via det webbaserade objektregistret EN2010.

För användarfrågor och support, ring   08-588 474 40 eller skicka e-post till ftsvar@svbf.se.
För systeminformation klicka här
Våra telefontider är måndag till fredag klockan 09.00-15.00, lunchstängt klockan 11.30-12.30.

Nytt försäkringsbolag

Försäkringsbolaget Electrolux Försäkringsaktiebolag har skrivit avtal med Elektriska Nämnden

Försäkringsbolaget Electrolux Försäkringsaktiebolag har anslutit sig till Elektriska Nämnden och ingår nu i besiktningsverksamheten.
Vi hälsar dem välkomna till oss.

Teknisk info
Teknik

Teknisk information

Under fliken Teknisk information hittar du information om bland annat termovisionsmätning och vår representation i SEK Svensk Elstandard. Där finns även länkar till olika facktidskrifter som ges ut av några av Elektriska Nämndens samarbetspartners.
Läs mer

Press

Artikel om termografi i BrandSäkert

Elfel är den vanligaste tekniska orsaken till uppkomna bränder och genom att förebygga elrelaterade bränder inom industrin kan stora värden räddas. Elektriska Nämnden har sedan årsskiftet utfört termografering som en del av revisionsbesiktningen.
Läs hela artikeln ur BrandSäkert nr 5, 2012

EN
Revisionsbesiktning

Revisionsbesiktning av elanläggning

Har du fått avisering om besiktning? 
Läs mer
Förteckning över auktoriserade besiktningsingenjörer
Ladda hem
Elrevisionsanmälan minskar risken för brand, personskador och driftavbrott.
Läs mer

Press

Kolla elen innan du köper hus

Varje år brinner cirka 1 000 svenska hem på grund av elrelaterade fel enligt Elektriska Nämnden. 
– Jag vill gärna se att fler genomför en elbesiktning i samband med sitt husköp. Då kommer det att bli en dramatisk minskning för antalet elbränder, säger Jan Berggren, verksamhetschef på EN.
Läs pressmeddelande från Elsäkerhetsverket här

 

Om oss

Vad gör man på Elektriska Nämnden?

Elektriska Nämnden har utarbetat en informationsfolder som beskriver vårt uppdrag i att förebygga person- och egendomsskador. Förutom lite kort om utvecklingen från bildandet 1925 fram till dagens organisation kan du läsa om hur en av våra auktoriserade besiktningsingenjörer beskriver sin arbetsdag.
Läs foldern här

Brand i media
RSS

Strömlöst efter brand i elskåp

Näsby. Villor på Fältvägen drabbades av strömavbrott efter en brand i ett elskåp. - Det har blivit ett överslag och brand i ett elskåp som står längs trottoaren i ett villakvartert.
2014-11-01 | Läs mer

Nötslakten tillbaka efter branden på Skövde Slakteri

Tre veckor efter branden är nötslakten tillbaka på Skövde Slakteri. För grisslakten krävs däremot en totalrenovering innan den kan återstartas.
2014-10-31 | Läs mer

Mordbrand prövas inte i Högsta domstolen

Den kvinna som dömdes för mordbrand av tingsrätten i maj förra året får inte sin sak prövad i Högsta domstolen.
2014-10-31 | Läs mer
Tidningen BrandSäkert

Tidningen för dig i branschen 

I nummer 6 av BrandSäkert är temat Skolan Brinner. I reportaget om Fryshuset kan du läsa om hur de tar itu med att minska kriminalitet bland unga. Engagemang, kommunikation och relation över gränser är Vellinge kommuns ledord i arbetet med att få bukt med skadegörelse och skolbränder. Läs också om hur livet går vidare efter den förödande skogsbranden i somras. Vill du prenumerera eller annonsera? Gå in på www.brandsakert.se.

 


På gång

Tematräff – brandskydd inom vård och omsorg

Brandskyddsföreningen och Svensk Förening för Sjukvårdssäkerhet inbjuder till Tematräff – brandskydd inom vård och omsorg den 20–21 november på Scandic Opalen i Göteborg.

Är byggarbetsplatser inom vården brandsäkra?

Är brandsäkerheten tillfredställande vid ny- och ombyggnationer? Riskerna för att en brand ska uppstå under byggtid är betydligt högre än i befintlig vårdverksamhet. Byggarbeten innebär ofta att brännbart byggmaterial och brandfarliga vätskor och gaser förs in i byggnaden samtidigt som antändningskällorna blir fler.

På senare år har kombinationen av brännbar isolering och heta arbeten gett upphov till många bränder. Det faktum att skyddssystem sätts ur spel och att patienter i många fall inte kan utrymma själva gör att ombyggnationer i vårdanläggningar är särskilt känsliga.

Under byggtemat tar vi upp frågor som; Vad säger egentligen lagstiftningen? Hur hanteras samordningsansvaret vid ombyggnationer? Kan val av byggnadsmaterial påverka brandsäkerheten? Hur ska brandfarliga varor hanteras?

Andra frågor vi kommer att ta upp på tematräffen är lärdomar av inträffade händelser inom branschen, exempel på hur utrymningsövningar kan genomföras och vad man bör tänka när det gäller styrningar från brandlarm?

Ta del av fullständigt program och anmäl dig här

| Mer info

Brandvarnardagen

Brandvarnardagen är en temadag som infaller den 1 december varje år. Hela Norden uppmärksammar brandvarnaren den här dagen. Medborgare runt om i Norden påminns alltså om att testa brandvarnaren så att man vet att den fungerar.

Läs mer här

| Mer info

BrandSäkert nr 7 ute

Läs mer på www.brandsakert.se.

| Mer info