Logga in
EN2010

Elektriska Nämndens objektregister, EN2010

All hantering av besiktningsärenden görs via det webbaserade objektregistret EN2010.

För användarfrågor och support, ring   08-588 474 40 eller skicka e-post till ftsvar@svbf.se.
För systeminformation klicka här
Våra telefontider är måndag till fredag klockan 09.00-15.00, lunchstängt klockan 11.30-12.30.

Nytt försäkringsbolag

Försäkringsbolaget Electrolux Försäkringsaktiebolag har skrivit avtal med Elektriska Nämnden

Försäkringsbolaget Electrolux Försäkringsaktiebolag har anslutit sig till Elektriska Nämnden och ingår nu i besiktningsverksamheten.
Vi hälsar dem välkomna till oss.

Teknisk info
Teknik

Teknisk information

Under fliken Teknisk information hittar du information om bland annat termovisionsmätning och vår representation i SEK Svensk Elstandard. Där finns även länkar till olika facktidskrifter som ges ut av några av Elektriska Nämndens samarbetspartners.
Läs mer

Press

Artikel om termografi i BrandSäkert

Elfel är den vanligaste tekniska orsaken till uppkomna bränder och genom att förebygga elrelaterade bränder inom industrin kan stora värden räddas. Elektriska Nämnden har sedan årsskiftet utfört termografering som en del av revisionsbesiktningen.
Läs hela artikeln ur BrandSäkert nr 5, 2012

EN
Revisionsbesiktning

Revisionsbesiktning av elanläggning

Har du fått avisering om besiktning? 
Läs mer
Förteckning över auktoriserade besiktningsingenjörer
Ladda hem
Elrevisionsanmälan minskar risken för brand, personskador och driftavbrott.
Läs mer

INFORMATION

Nya faktablad

Två nya faktablad har tagits. Den första behandlar CE-märkning av produkter där tillverkaren försäkrar att produkten överesnsstämmer med EU:s säkerhetskrav. Den andra beskriver vad som händer med kablar i belysningsarmaturer där ljuskällan avger UV-ljus.

Läs mer

 

Press

Kolla elen innan du köper hus

Varje år brinner cirka 1 000 svenska hem på grund av elrelaterade fel enligt Elektriska Nämnden. 
– Jag vill gärna se att fler genomför en elbesiktning i samband med sitt husköp. Då kommer det att bli en dramatisk minskning för antalet elbränder, säger Jan Berggren, verksamhetschef på EN.
Läs pressmeddelande från Elsäkerhetsverket här

 

Om oss

Vad gör man på Elektriska Nämnden?

Elektriska Nämnden har utarbetat en informationsfolder som beskriver vårt uppdrag i att förebygga person- och egendomsskador. Förutom lite kort om utvecklingen från bildandet 1925 fram till dagens organisation kan du läsa om hur en av våra auktoriserade besiktningsingenjörer beskriver sin arbetsdag.
Läs foldern här

Brand i media
RSS

Flera strömlösa efter brand i elskåp

Ett elskåp på Huskvarnavägen började brinna under torsdagskvällen. Räddningstjänsten var snabbt på plats. Under torsdagskvällen började det brinna i ett elskåp på Huskvarnavägen.
2014-11-27 | Läs mer

TV: Brand i elskåp intill lägenhet

Uppdaterad 27 nov 2014 17:54 Jönköping. Räddningstjänsten fick rycka ut till en brand i ett elskåp intill ett flerfamiljshus under torsdagseftermiddagen.
2014-11-27 | Läs mer

Personbil i brand vid bensinstation

En personbil fattade på torsdagsmorgonen eld under färd. Larmet kom till SOS vid halv nio. Bilen stannade i närheten av Statoil vid Hogstorp och elden var släckt när räddningstjänsten kom till platsen.
2014-11-27 | Läs mer
Tidningen BrandSäkert

Tidningen för dig i branschen 

I nummer 6 av BrandSäkert är temat Skolan Brinner. I reportaget om Fryshuset kan du läsa om hur de tar itu med att minska kriminalitet bland unga. Engagemang, kommunikation och relation över gränser är Vellinge kommuns ledord i arbetet med att få bukt med skadegörelse och skolbränder. Läs också om hur livet går vidare efter den förödande skogsbranden i somras. Vill du prenumerera eller annonsera? Gå in på www.brandsakert.se.

 


På gång

Brandvarnardagen

Brandvarnardagen är en temadag som infaller den 1 december varje år. Hela Norden uppmärksammar brandvarnaren den här dagen. Medborgare runt om i Norden påminns alltså om att testa brandvarnaren så att man vet att den fungerar.

Läs mer här

| Mer info

BrandSäkert nr 7 ute

Läs mer på www.brandsakert.se.

| Mer info

Seminarium om frångänglighet

Alla personer ska ha tillgång till hela samhället. Det ställer allt högre krav på tillgänglighet på arbetsplatser och publika lokaler. Om det skulle börja brinna måste personer med funktionsnedsättning kunna ta sig ut på ett säkert sätt. Det är det som menas med begreppet frångänglighet.

För ett par år sedan införde Boverket krav på ökad frångänglighet i publika lokaler vid ny-, till- och ombyggnad. Vid tillämpningen av Boverkets nya krav har dock olika tolkningar gjorts. Hur ska till exempel en utrymningsplats utformas?

Finns det problem med brandtillhållning på en tillgänglig dörr? Hur väl harmoniserar Boverkets, Arbetsmiljöverkets och Myndigheten för delaktighets regler och rekommendationer med varandra?

Seminariet fokuserar på den här typen av frågor och belyser olika utrymningslösningar för personer med funktionsnedsättningar. Vi vänder oss primärt till brandkonsulter, tillgänglighetskonsulter, arkitekter, fastighetsägare, bygghandläggare, räddningstjänstens tillsynsförrättare och organisationer som företräder personer med funktionsnedsättningar.

Ta del av inbjudan och program här pdf

| Mer info