Logga in
EN2010

Elektriska Nämndens objektregister, EN2010

All hantering av besiktningsärenden görs via det webbaserade objektregistret EN2010.
För systeminformation klicka här.
För användarfrågor och support, ring
08-588 474 40 eller skicka e-post till ftsvar@svbf.se.
Våra telefontider är månag - fredag klockan 09.00-15.00, lunchstängt klockan 11.30-12.30.

Nytt försäkringsbolag

Försäkringsbolaget FM Global har skrivit avtal med Elektriska Nämnden

Försäkringsbolaget FG Global har anslutit sig till Elektriska Nämnden och ingår nu i besiktningsverksamheten.
Vi hälsar dem välkomna till oss.

Teknisk info
Teknik

Teknisk information

Under fliken Teknisk information hittar du information om bland annat termovisionsmätning och vår representation i SEK Svensk Elstandard. Där finns även länkar till olika facktidskrifter som ges ut av några av Elektriska Nämndens samarbetspartners.
Läs mer

Press

Artikel om termografi i BrandSäkert

Elfel är den vanligaste tekniska orsaken till uppkomna bränder och genom att förebygga elrelaterade bränder inom industrin kan stora värden räddas. Elektriska Nämnden har sedan årsskiftet utfört termografering som en del av revisionsbesiktningen.
Läs hela artikeln ur BrandSäkert nr 5, 2012

EN
Revisionsbesiktning

Revisionsbesiktning av elanläggning

Har du fått avisering om besiktning? 
Läs mer
Förteckning över auktoriserade besiktningsingenjörer
Ladda hem
Elrevisionsanmälan minskar risken för brand, personskador och driftavbrott.
Läs mer

Elektriska Nämndens seminarium 2014

Måndagen den 6 oktober anordnar Elektriska Nämnden ett tekniskt och administrativt seminarium på City Conferens Centre Stockholm (Folkets Hus). Dagen är uppdelad mellan ett tekniskt och ett administrativt seminiarium och riktar sig försäkrigsbolag, besiktningsingenjörer och besiktningsadministratörer men även extrerna deltarare är välkomna på seminariet.

Läs mer om programinnehåll och anmälan.

Om oss

Vad gör man på Elektriska Nämnden?

Elektriska Nämnden har utarbetat en informationsfolder som beskriver vårt uppdrag i att förebygga person- och egendomsskador. Förutom lite kort om utvecklingen från bildandet 1925 fram till dagens organisation kan du läsa om hur en av våra auktoriserade besiktningsingenjörer beskriver sin arbetsdag.
Läs foldern här

Brand i media
RSS

Tekniskt fel gav larm från skolan

På torsdagskvällen gick brandlarmet i Sälens skola och räddningstjänsten ryckte ut. Man fann ingen brand utan konstaterade att larmet hade orsakats av tekniskt fel i larmanläggningen.
2014-09-19 | Läs mer

DYGNET RUNT

2014-09-19 | Läs mer

Larm om röklukt var matlagning

Larm till äldreboende i Trollhättan och Thorskogs slott i Lilla Edet på torsdagseftermiddagen Röklukt ska ha känts på Källstorpsgården, enligt larmet som kom vid 17.10-tiden på torsdagen.
2014-09-18 | Läs mer
Tidningen BrandSäkert

Tidningen för dig i branschen 

I nummer 5 av BrandSäkert är temat Brand i bostad. Vi gör ett nedslag hos Räddningstjänsten Syd, som i flera år har gjort hembesök för att minska antalet bostadsbränder. Vi tar reda på var de politiska partierna står i brandskyddsfrågan. Dessutom finns en artikel om den nya standarden för spisvakter samt flera artiklar om nya tekniska lösningar. Vill du prenumerera eller annonsera? Gå in på www.brandsakert.se.

 


På gång

Brandskyddsledardagen

Nätverket BRANDSKYDDSLEDARNA firar 20 år! Under tjugo år har Sveriges brand- och säkerhetsansvariga haft en självklar mötesplats för att utbyta kunskap och erfarenhet med varandra.

På årets Brandskyddsledardag blickar vi både framåt och bakåt. Vi diskuterar en skadehändelse ur olika perspektiv och belyser beställarens ansvar för materialval i byggnadskonstruktioner. Vi får erfarenheter från den förödande branden på Beijer Byggmaterial i Örnsköldsvik. På programmet har vi också en fördjupning inom området släckmedel och nyheter inom brandskyddsområdet.

Tid och plats

25 september 2014 på Scandic Victoria Tower, Arne Beurlings Torg 3 i Kista, Stockholm. Vi startar klockan 09.00 med kaffe och registrering. Programmet pågår till klockan 16.45 med efterföljande middag.

Läs programmet och anmäl dig här

| Mer info

Skadeplats 2014

Vi är redan inne på det femte året med konferensen Skadeplats. Det känns som att kreativiteten och idéerna bara ökar med tiden. Nu börjar vi se resultatet av konferen­sens grundidé, nämligen att sprida erfarenhe­ter och diskutera operativa frågor.

Årets konferens innehåller aktuella ämnen, starka upplevelser och inspirerande ny kunskap! Dag 1 är förlagd till Karlstad Congress Culture Centre invid Klarälven. Mellan före­läsningarna finns det möjlighet att prata med utställarna och på kvällen intar vi en gemen­sam middag.

Andra dagen finns det också möjlighet att träffa branschutställarna på räddningstjänsten Karlstadsregionens övningsfält där man kan prova på, diskutera och ta del av ny utrust­ning. Ett antal intressanta förevisningar och seminarier erbjuds på övningsfältet.

Fullständigt program hittar du här

| Mer info

Elektriska Nämndens seminarium

Seminariet genomförs måndagen den 6 oktober på City Conference Centre, (Folkets hus), Barnhusgatan 12–14 i Stockholm.

Programmet är uppdelat på ett tekniskt och ett administrativt seminarium. Det tekniska seminariet är främst riktat till besiktningsingenjörer och försäkringstare och det administrativa seminariet vänder sig i första hand till försäkringsbolagen, besiktningsadministratörer och försäkringstagare.

Läs mer här

| Mer info