Logga in
EN2010

Elektriska Nämndens objektregister, EN2010

All hantering av besiktningsärenden görs via objektregistret EN2010. 
För användarfrågor och support,
ring 08-588 474 40 eller e-post ftsvar@brandskyddsforeningen.se
För systeminformation klicka här
Våra telefontider är måndag till fredag klockan 09.00-15.00, lunchstängt klockan 11.30-12.30.

Information

Nya faktablad

Vi har tagit fram två nya faktablad. Det första behandlar CE-märkning av produkter där tillverkaren försäkrar att produkten överensstämmer med EU:s säkerhetskrav. 
Läs mer

 

Teknisk info
Teknik

Teknisk information

Under fliken Teknisk information hittar du information om bland annat termovisionsmätning och vår representation i SEK Svensk Elstandard. Där finns även länkar till olika facktidskrifter som ges ut av några av Elektriska Nämndens samarbetspartners.
Läs mer

EN2010

Uppgradering av EN2010

Den 27 juni uppgraderades objektsregistret EN2010. Den stora förändringen är att alla fastighetsbeteckningar nu kontrolleras mot Lantmäteriets Fastighetsregister.
Som användare kan du bli uppmanad att styrka en oklar fastighetsbeteckning. Har du svårt att få fram en korrekt fastighetsbeteckningen så kan du kontakta Lantmäteriets kundcenter på telefon 0771-636363 eller e-post kundcenter@lm.se

EN
Revisionsbesiktning

Revisionsbesiktning av elanläggning

Har du fått avisering om besiktning? 
Läs mer
Förteckning över auktoriserade besiktningsingenjörer
Ladda hem
Elrevisionsanmälan minskar risken för brand, personskador och driftavbrott.
Läs mer

Om oss

Vad gör man på Elektriska Nämnden?

Vi har utarbetat en informationsfolder som beskriver vårt uppdrag i att förebygga person- och egendomsskador. Förutom lite kort om utvecklingen från bildandet 1925 fram till dagens organisation kan du läsa om hur en av våra auktoriserade besiktningsingenjörer beskriver sin arbetsdag.
Läs foldern här

Brand i media
RSS

Rök från villa i Tandsbyn undersöks av räddningstjänst

En villa i Tandsbyn befarades ha fattat eld vid 14-tiden på lördagen. SOS Alarm fick in ett larm om grå rök syntes från villan. När räddningstjänsten anlände fann de ingen brand, men en rök som tyder på att elfel uppstått någonstans i huset.
2016-10-22 | Läs mer

Änglarum tar nya tag efter storbrand

SOLLEFTEÅ Den 27 september totalförstördes butiken Änglarum i Sollefteå efter en brand. Nästa vecka hoppas Helena Pettersson Conradsohn kunna öppna igen.
2016-10-22 | Läs mer

Dyrköpt ström för Sundstabadet i Karlstad

Än en gång har en räknemiss blivit dyrköpt för Sundstabadet. Den här gången handlar det om dubbeldebitering på en miljon kronor.
2016-10-22 | Läs mer
Tidningen BrandSäkert

Tidningen för dig i branschen 

BS4-2016-omslagI nummer 4 skriver vi en hel del om restvärderäddning. Vad händer dig och din egendom efter att räddningstjänsten har släckt branden? Vi träffar Ann Pitre, ägare till ett litet glassföretag som drabbades av en liten brand som fick förödande konsekvenser. I porträttet möter du Emma Nordwall, strategisk stabschef i Räddningstjänstens Skåne Nordväst och programansvarig för Skadeplats-konferensen. Vill du prenumerera eller annonsera? Gå in på www.brandsakert.se.


ny_utgava

facebook2

linkedin.jpg

På gång

Vad vet vi om bostads- och dödsbränder?

Vad vet vi om bostads- och dödsbränder?

Seminariedag om forskning för ett stärkt brandskydd i bostadsmiljö.

Välkommen att lyssna på senaste kunskapen och tag tillfället i akt att fråga och diskutera med forskarna från de tre projekten:

  • Analys av brandsäkerhetens fysiska bestämningsfaktorer och tekniska åtgärder som stöd till nollvisionen
  • Mot en evidensbaserad nollvision kring bostadsbränder 
  • Bostadsbränder i storstadsområden – rumsliga skillnader och brandsäkerhetsarbete i den socialt fragmenterade staden. 

 

Läs mer

| Mer info

Konferens Skolan brinner

Välkommen till Konferens Skolan brinner på temat "Våga se, våga höra, våga agera" den 10–11 november 2016 på Scandic Star i Sollentuna!

Läs mer och anmäl dig här

| Mer info

Bostadsrättsmässan i Göteborg

Brandskyddsföreningen har en monterplats på Bostadsrättsmässan i Göteborg. Kom och prata brandskydd med oss!

Läs mer

| Mer info