Elektriska Nämnden / Om oss

Vår verksamhet

Elektriska Nämnden är en uppdragsenhet inom Brandskyddsföreningen. Vårt syfte är att förebygga person- och egendomsskador samt att reducera konsekvenserna vid driftavbrott. Den operativa delen av vår verksamhet leds av Brandskyddsföreningen.

Våra uppdragsgivare är försäkringsgivare som vi har avtal med om revisionsbesiktning av elanläggningar.

Uppdraget

Vårt uppdrag är att främja elsäkerheten för personer och egendom mot skador som kan uppstå vid normal användning av elanläggningar och elmateriel.

I vårt uppdrag ingår bland annat:

  • att utfärda erforderliga anvisningar för verksamheten
  • att revisionsbesiktningar utförs på ett ändamålsenligt sätt
  • att auktorisera och vidareutbilda besiktningsingenjörer
  • att verka för att tillräckligt många besiktningsingenjörer finns för vår verksamhet
  • att informera berörda om vår verksamhet
  • att informera försäkringstagare om innehavarens kontroll av starkströmsanläggningar
  • att följa utvecklingen med avseende på elektriska brandorsaker
  • att medverka i standardisering inom elkraftsområdet