Elektriska Nämnden / Information / Informationsfolder / Krav på elbesiktning
Skriv ut

Krav på elbesiktning

Elektriska Nämndens uppdrag från försäkringsbolagen är att arbeta skadeförebyggande och ansvara för att revisionsbesiktningar genomförs på anmälda försäkringsobjekt.