Elektriska Nämnden / Information / Goda råd-blad / Jordfelsbrytare
Skriv ut

Jordfelsbrytare

Jordfelsbrytare skyddar både mot elolyckor och bränder.

Jordfelsbrytare räddar liv

Jordfelsbrytarens främsta funktion är att rädda liv och förhindra brand om ett fel uppstår i en lägenhet eller villa.

Alla elektriska bruksföremål och apparater har små läckströmmar, till exempel en spis på cirka 6 mA och en elradiator på 1 mA (mA = tusendelar av Ampere). En jordfelsbrytare känner summan av alla läckströmmar inklusive felströmmar. En uppdelning på flera jordfelsbrytare i elcentralen är därför att rekommendera för att undvika att jordfelsbrytaren löser ut vid normal användning.

Fördelar med en jordfelsbrytare

 • Snabbheten hos en jordfelsbrytare gör att farliga situationer normalt inte hinner uppkomma när en person kommer i beröring med en spänningsförande del.
 • Jordfelsbrytaren – inte säkringen – känner vid ett eventuellt fel av de små strömmarna som kan orsaka brand.
 • Det är enkelt och billigt att installera en jordfelsbrytare.
   

Några tips

 •  Kontakta flera elinstallationsföretag för råd och kostnadsförslag vid komplettering i äldre installationer.
 •  Det finns billiga portabla jordfelsbrytare att plugga in i vägguttaget för att få säkerhet när man använder elapparater utomhus. Uttagen måste vara jordade
  och anpassade för utomhusmiljö.
 • Kyl, frys och uppvärmning bör ha separata jordfelsbrytare. En jordfelsbrytare på 300 mA rekommenderas som brandskydd.
 • Använd en jordfelsbrytare typ A.
   

Tänk på

 • Jordfelsbrytaren är ett kompletterande skydd till säkringar och skyddsjordning.
 • Kontrollera jordfelsbrytarens funktion med testknappen minst två gånger om året.
 • Dagens föreskrifter (elbestämmelser) kräver jordfelsbrytare som tilläggsskydd för uttag i bostäder, grundskolor, förskolor, fritids- och daghem vid nyoch ombyggnad.
 • Jordfelsbrytare ska även finnas på följande uttag; utomhus, bygg- och rivningsplatser, jordbruk och trädgårdsmästerier, uppställningsområde för husvagnar och småbåtshamnar, tillfälliga installationer för mässor, utställningar etc.