Elektriska Nämnden / Information / Goda råd-blad / Elcentraler
Skriv ut

Elcentraler

Elcentraler eller proppskåp – en brandfara? Några goda råd om elcentraler.

Säkrare elcentral

Olyckor sker ibland för att man tagit ut fel säkring (propp) i elcentralen. Dessutom kan det ta lång tid att få igång anläggningen om man inte hittar den trasiga säkringen. Vid alla elcentraler ska därför en aktuell gruppförteckning finnas som visar vad som är anslutet till säkringarna. Om en säkring går sönder och skyddsglaset på propphuven är borta kan smältpärlan på säkringen i värsta fall flyga ut och orsaka en brand. Propphuvar ska därför vara försedda med skyddsglas. Dessutom måste alla propphuvar finnas och vara hela. På nya propphuvar finns ett litet testhål för att inte glaset ska tas sönder. Materiel och damm ska avlägsnas från elcentralen för att minska riskerna för olyckor och brand. Om olyckan är framme, till exempel vid ett säkringsbyte, ska man ha möjlighet att ta sig bort från olycksplatsen. I bostäder ska det därför finnas 0,8 meter fritt utrymme framför elcentralen. Säkerhetstipsen om avstånd, materiel och damm gäller även om du har automatsäkringar i din elcentral.

Obs! Allt arbete på centralen ska utföras av en elinstallatör. Säkringsbyte och justering av gruppförteckningen kan dock utföras av annan som har kunskaper om åtgärderna.