Elektriska Nämnden / Information / Faktablad / Skarvsladdar
Skriv ut

Skarvsladdar

Skarvsladdar ska vara CE-märkta.

Tvåpolig strömställare

När anslutna apparater inte längre behöver brukas är det viktigt att spänningen kan brytas tvåpoligt så att det inte ligger kvar spänning i anslutna apparater.

Angiven max-effekt

Sladdstället får inte belastas med än den märkeffekt som är angiven. Överhettningsskydd saknas.

Överhettningsskydd

Det är viktigt att det finns ett överhettningsskydd som kopplar bort belastningen om temperaturen närmar sig en farlig nivå.

Sladdvindor

Sladdvindor kan överhettas om de inte rullas ut helt. Om sladdvindan riskerar att överhettas, ska ett överhettningsskydd koppla bort strömmen.
Äldre sladdvindor kan sakna överhettningsskydd. Sladdvindan ska vara märkt med maxeffekt både för ihoprullat läge och för helt utdraget läge.

Sladdar och sladdvindor används i stor utsträckning som ersättning för fast installerade vägguttag, vilket inte är lämpligt ur brandskyddssynpunkt.
De risker som finns är klämning, slag, överhettning, kemiska angrepp. Påverkan av kyla och värme är också riskfaktorer som också måste beaktas. Även om sladdstället tål ett högt effektuttag, kan förlustvärmen bli farlig om det föreligger någon form av glappkontakt eller om sladdarna blir övertäckta så att kylningen försvåras.