Elektriska Nämnden / Information / Faktablad / Elinstallationer i kulturhistoriska byggnader
Skriv ut

Elinstallationer i kulturhistoriska byggnader

I kulturhistoriska byggnader rekommenderas en förhöjd brandsäkerhetsnivå på elinstallationerna.

Exempel:

  1. Installation av jordfelsbrytare, överspänningsskydd och ljusbågsdetektor.
  2. Kopplingsklämmor med skruvförband.
  3. Elcentraler av plåt eller gjutjärn.
  4. Elcentraler monterade på mineritskivor eller i brandklassat skåp/utrymme.
  5. Säkerhetständare i lysrörsarmaturer.
  6. Metallarmerad kabel.
  7. Utanpåliggande elinstallationer.
  8. TN-S-system.
  9. Ljusarmaturer och ljuskällor med låg yttemperatur.

Som personsäkerhetshöjande åtgärder rekommenderas skyddsjordning och skyddsutjämning.

Därutöver rekommenderas frekvent revisionsbesiktning i enlighet med Elektriska Nämndens anvisningar inklusive kontinuitetsmätning, isolationsmätning och termografering.