Elektriska Nämnden / Information / Faktablad / Elinstallationer i kulturhistoriska byggnader
Skriv ut

Elinstallationer i kulturhistoriska byggnader

I kulturhistoriska byggnader rekommenderas en förhöjd brandsäkerhetsnivå på elinstallationerna.