Elektriska Nämnden / Information / Faktablad / Delbar nollplint
Skriv ut

Delbar nollplint

Elektriska Nämndens krav är att PEN-ledare inte får passera genom delbar nollplint.