Elektriska Nämnden / Information / Faktablad / Brandsäker installation
Skriv ut

Brandsäker installation

När ett strömförsörjningssystem av säkerhetsskäl ska kunna motstå brandpåverkan under en viss förutbestämd tid, ska hela ledningssystemet, inklusive skarv- och fästanordningar, ha samma motståndskraft mot brand.

Vid revisionsbesiktning ska de delar av ledningssystemet, som enligt byggnadens brandskyddsdokumentation kräver brandskyddat utförande, kontrolleras så att ledningssystemet uppfyller kraven. Exempel kan vara hissmaskinerier, brandventilationssystem, nödljusanläggningar och utrymningslarmsystem.