Elektriska Nämnden / Information / Faktablad / Åskskydd – Inslagsskydd
Skriv ut

Åskskydd – Inslagsskydd

Åskskydd omfattar inledningsskydd, markspänningsskydd och inslagsskydd. Detta faktablad begränsas till att gälla inslagsskydd.
Vid revisionsbesiktning träffar man ibland på byggnader med inslgsskydd. Det är ofta kyrkor eller vårdanläggningar som av gammal hävd försetts med ett sådant.

Åskskydd omfattar inledningsskydd, markspänningsskydd och inslagsskydd. Detta faktablad begränsas till att gälla inslagsskydd.

Vid revisionsbesiktning träffar man ibland på byggnader med inslagsskydd. Det är ofta kyrkor eller vårdanläggningar som av gammal hävd försetts med ett sådant.

Åskskydd-inslagsskydd.jpg
Blixtledarnas (takledare, nedledare och jordledare) kontinuitet och förläggning granskas i samband med revisionsbesiktningen.
Där det förekommer blixtledare är det viktigt att de inte ligger an mot brännbart materiel. När en blixtström flyter genom ledaren hettas den upp. Takledare och nedledare ska också vara ordentligt fastsatta på distansjärn.

För att reducera risken för sidourladdningar behöver alla främmande ledande delar förbindas till inslagsskyddet. Lämpligt är att förbinda inslagsskyddet med elnätets jord och främmande ledande delar till huvudjordningsskenan.

Vid revisionsbesiktning kontrolleras hur inslagsskyddet är uppbyggt och om det är utfört några mätningar som verifierar systemets övergångsresistans till jord.
Fel och brister på inslagsskyddet noteras som kategori 5, rekommenderad åtgärd.
För mer information se SS-EN 62305- serien.

Ladda ner faktablad som pdf här