Elektriska Nämnden / Information / Faktablad / Åskskydd – Inledningsskydd
Skriv ut

Åskskydd – Inledningsskydd

Åskskydd omfattar inledningsskydd, markspänningsskydd och inslagsskydd. Detta faktablad begränsas till att gälla inslagsskydd för kablar (överspänningsskydd). Inledningsskydd för rörledningar av metall (vatten - värme) behandlar inte.

Åskskydd omfattar inledningsskydd, markspänningsskydd och inslagsskydd. Detta faktablad begränsas till att gälla inledningsskydd för kablar (överspänningsskydd). Inledningsskydd för rörledningar av metall (vatten – värme) behandlas inte.

Vissa elanläggningar är försedda med överspänningsskydd som skydd mot brand och skador på elektrisk utrustning. Överspänningsskyddet avleder överspänningar genom en medveten kortslutning till jord. Skydden är av olika storlekar (grov, mellan och finskydd) och funktionstyper (luftgap, varistor, gasurladdning och suppressordiod).

ED150S-TEC.jpg

Överspänningsskydd med indikering

ED100SG.jpg

Överspänningsskydd utan indikering

Överspänningsskydd med varistor (spänningsberoende variabel resistans) och överspänningsskydd med gnistgap inklusive elektronisk bevakning har alltid indikering.
Överspänningsskydd med gnistgap utan elektronisk bevakning saknar indikering.

Överspänningsskydd med indikering kontrolleras vid revisionsbesiktning. Vid utlöst läge noteras detta som en anmärkning i EN-protokoll av kategori 2 alternativt 3.

Vid överspänningsskydd utan indikering ska dessa termograferas vid revisionsbesiktning. Vid normalt tillstånd ska de hålla samma temperatur som omgivningen.

Mer information om överspänningsskydd finns i SS-EN 61643-11.
SS 436 40 00 del 443 samt Handbok för elinstallationer i lantbruk och hästverksamhet redovisar när det krävs överspänningsskydd.

Ladda ner faktablad som pdf här