Elektriska Nämnden / Information / Faktablad / Anslutning av utgående PEN-ledare
Skriv ut

Anslutning av utgående PEN-ledare

Anslutning av PEN-ledare i kopplingsutrustning kan utföras på alternativa sätt.

Bilden visar en kopplingsutrustning där jordskenan (PE) kopplas till matande nät via en gemensam skydds- och neutralledare (PEN-ledare). Alternativa anslutningssätt för utgående ledare enligt följande kommentarer:
1. PEN-ledare ansluten till jordskena. Skyddsledarkretsen är obruten. Villkoret uppfyllt.
2. PE och N-ledare ansluten till PE- resp. N-skena. Skyddsledarkretsen obruten. Villkoret uppfyllt.
3a. PE och N-ledare ansluten till enbart jordskena (PE). Skyddsledarkrets obruten. Villkoret uppfyllt.
3b. PEN-ledare ansluten till jordskena, N-ledare ej använd. Skyddsledarkrets obruten. Villkoret uppfyllt.
4a. PEN-ledare ansluten till jordskena efter delningspunkt. Skyddsledarkrets obruten. Villkoret uppfyllt, men jordfelsövervakning är inte möjlig mellan skenornas delningspunkt och PEN-ledarens anslutningspunkt.
4b. PEN-ledare ansluten till N-skena. Avbrottsrisk PE. Villkoret ej uppfyllt.

PEN-ledare och PE-ledare ska anslutas till kopplingsutrustningens jordskena (PE). PE-ledaren får inte föra belastningsström. Dessutom ska ledares och skenors area kontrolleras med avseende på belastningsförmåga.