Elektriska Nämnden / Teknik / Elektriska Nämndens representation i SEK
Skriv ut

Elektriska Nämndens representation i SEK Svensk Elstandard

Elektriska Nämndens verksamhetschef och auktoriserade besiktningsingenjörer finns representerade i nedanstående tekniska kommittéer.

 

Fullmäktige                         Jan Berggren

Elektrotekniska rådet       Jan Berggren

TK17AC   Kopplingsapparater och kopplingsutrustning för högspänning
                   Nils J Lindström

TK23        Installationsmateriel
                   Jan Berggren

TK31        Elmateriel för explosiv atmosfär, inkl. installationer
                   Kjellowe Rogell

TK34        Ljusarmaturer och tillbehör
                   Jan Berggren

TK44        Elutrustning för maskiner
                   Stig Carlsson

TK64        Elistallationer i byggnader
                   Frank Johansson

TK89        Brandriskprovning
                   Jan Berggren

TK99        Högspänningsställverk, inkl. installationer
                   Nils J Lindström