Elektriska Nämnden / Om oss / Kalendarium

Elektriska Nämndens kalendarium

 

2017

25/9-29/9 Grundutbildning 1 (internt)

12/10        Möte Auktorisationsutskottet

16/11        Möte Auktorisationsutskottet

23/11        Möte Försäkringsutskottet

29/11-30/11 Grundutbildning 2 (internt)

29/11        Möte Tekniska utskottet

6/12          Styrelsemöte Elektriska Nämnden

12/12        Möte Auktorisationsutskottet

 

2018

18/1          Möte Auktorisationsutskottet

29/1          Möte Tekniska utskottet

31/1          Möte Försäkringsutskottet

29/1-2/2    Grundutbildning 1 (internt)

7/2            Styrelsemöte Elektriska Nämnden

20/2          Möte Auktorisationsutskottet

22/5           Möte Tekniska Utskottet

22/5-23/5  Grundutbildning 2 (internt)

24/5          Möte Försäkringsutskottet

29/5          Styrelsemöte Elektriska Nämnden

17/9-21/9  Grundutbildning 1 (internt)

1/10          Tekniskt- och Aministrativt seminarium

14/11        Möte Försäkringsutskottet

20/11        Möte Tekniska utskottet

4/12          Styrelsemöte Elektriska Nämnden