Elektriska Nämnden / Kontroll av elanläggning / Försäkringstagare / Vad gör man på Elektriska Nämnden
Skriv ut

Informationsfolder

Elektriska Nämnden har utarbetat en informationsfolder som beskriver vårt uppdrag i att förebygga person- och egendomsskador.

Förutom lite kort om bildandet år 1925 fram till dagen organisation kan du läsa om hur en av Elektriska Nämndens auktoriserade besiktningsingenjörer beskriver sin arbetsdag.

Hämta informationsfoldern här