Elektriska Nämnden / Kontroll av elanläggning / Försäkringstagare / Periodisk kontroll av elanläggning
Skriv ut

Periodisk kontroll av elanläggning

Innehavare av starkströmsanläggning ansvarar för att anläggningen sköts på ett sådant sätt att den bibehåller en betryggande säkerhet mot skada på grund el  efter det att anläggningen är uppförd och övertagen. Du kan läsa mer om innehavarens ansvar i Elektriska Nämndens faktablad.


Läs mer