Elektriska Nämnden / Kontroll av elanläggning / Försäkringstagare / Besiktningsplikt Besiktningsintervall (F200)
Skriv ut

F200

F200  Bestämmelser om besiktningsplikt och besiktningsintervall på elanläggning

Bilaga 1  Sammanställning på besiktningspliktiga objekt
Bilaga 2  Sammanställning på revisionsbesiktningens omfattning med avseende på fastighetsägare, besiktningspliktiga och icke besiktningspliktiga hyresgästers verksamhet enligt punkt 3.2.

Utgåva 2017-02-15

Ladda ner anvisningen F200