Elektriska Nämnden / Kontroll av elanläggning / Försäkringstagare / Anvisningar
Skriv ut

F200

F200  Bestämmelser om besiktningsplikt och besiktningsintervall på elanläggning

Bilaga 1  Sammanställning på besiktningspliktiga objekt
Bilaga 2  Sammanställning på revisionsbesiktningens omfattning med avseende på fastighetsägare, besiktningspliktiga och icke besiktningspliktiga hyresgästers verksamhet enligt punkt 3.2.

Utgåva 2018-02-07

Ladda ner anvisningen F200