Elektriska Nämnden / Kontroll av elanläggning / Försäkringstagare

Har du fått avisering om revisionsbesiktning?

Gör så här:

  • Sedan den 14 februari 2011 har Elektriska Nämnden ett webbaserat objektregister EN2010
  • Logga in i EN2010 enligt anvisningen i aviseringen.
  • Bekräfta att du har fått aviseringen i systemet EN2010.
  • Välj en auktoriserad uppdragstagare i EN2010. I listan Förteckning över auktoriserade besiktningsingenjörer ser du vilka personer i ditt län som kan utföra kontrollen.
  • Kontrollen genomförs enligt Elektriska Nämndens anvisningar.
  • Observera att besiktningsföretagen är helt fristående bolag. Elektriska Nämnden auktoriserar besiktningsingenjörer, men har ingen inblandning i prissättning, resekostnader med mera i den affärsuppgörelse som sluts mellan er och det besiktningsföretag ni väljer.


Mer information om elrevisionsbesiktning och hur du går tillväga om du har fått en avisering, hittar du här.