Elektriska Nämnden / Kontroll av elanläggning / Försäkringsgivare / Objektregistret
Skriv ut

Information om Brandskyddsföreningens webbaserade objektsregister

Här nedan finns en kortfattad förklaring på varje aktörs uppgift i objektregistret.

Försäkringsgivare:

 • Anmäla och avanmäla besiktningspliktiga objekt.
 • Anmäla och avanmäla frivillig objekt för periodisk kontroll.
 • Ändra kunduppgifter i objektregistret.
 • Bevaka kommunikation som sker till aviserad funktionsbrevlåda.
 • Behandlar ärenden då försäkringstagare brustit i att åtgärda upptagna fel och brister under åtgärdsperioden.
 • Möjlighet att överta försäkringsobjekt från annat försäkringsgivare.
 • Möjlighet att fritt söka försäkringsobjekt i registret.
 • Möjlighet att ta del av utfärdade protokoll.

 

Försäkringstagare:

 • Blir aviserad om kontroll av elanläggning/ revisionsbesiktning.
 • Bekräfta aviseringen och väljer uppdragstagare.
 • Upprätta avtal med uppdragstagaren om besiktningens genomförande.
 • Inhämta information om fel och brister från uppdragstagaren efter genomförd kontroll/besiktning.
 • Åtgärda upptagna anmärkningar i protokollet.
 • Bekräfta att alla fel och brister är åtgärdade.
 • Spara utsänt EN- Intyg på att anläggningen är godkänd fram till ny besiktningsperiod (1 eller 3 år). Detta intyg ska kunna uppvisas för Elsäkerhetsverket eller försäkringsbolaget vid anmodan.
 • Möjlighet att ansöka om förlängd besiktningsperiod.
 • Möjlighet att söka eventuellt uppskov av åtgärdande av någon anmärkning, till exempel på grund av planerad ombyggnad som påverkar upptagen anmärkning.

 

Besiktningsingenjör:

 • Bekräfta besiktningsuppdraget.
 • Genomför kontroll av elanläggning/revisionsbesiktning.
 • Bekräfta att kontrollen/besiktningen är utförd.
 • Upprätta protokoll.
 • Spara protokollet i objektregistret.

 

Elektriska Nämnden:

 • Bevaka besiktningsprocessens flöde.
 • Bevilja förlängd åtgärdsberiod.
 • Bevilja uppskov av anmärkningar.
 • Telefonsupport för de olika aktörerna.
 • Utveckla objektregistret.