Elektriska Nämnden / Kontroll av elanläggning / Försäkringsgivare / Anvisningar / F200
Skriv ut

Bestämmelser om besiktningsplikt och besiktningsintervall på elanläggning

F200 Bestämmelser om besiktningsplikt och besiktningsintervall på elanläggning

Bilaga 1  Sammanställning på besiktningspliktiga objekt.

Bilaga 2  Sammanställning på revisionsbesiktningens omfattning med avseende på fastighetsägare, besiktningspliktiga och icke besiktningspliktiga hyresgästers verksamhet enligt punkt 3.2.

Utgåva 2018-02-07

Ladda ner anvisning F200