Elektriska Nämnden / Kontroll av elanläggning / Försäkringsgivare / Anvisningar
Skriv ut

Anvisningar

A100 Överenskommelse mellan Elektriska Nämnden och försäkringsbolaget om besiktningspliktiga objekt.
A101 Administrativa anvisningar för Elektriska Nämnden
A102 Bestämmelser om revisionsbesiktning av elanläggningar
A103 Bestämmelser om auktorisation av besiktningsingenjörer
Utgåva 2018-03-08
F200 Bestämmelser om besiktningsplikt och besiktningsintervall på elanläggning
Tekniska bestämmelser för revisionsbesiktning av elanläggning