Elektriska Nämnden / Kontroll av elanläggning / Försäkringsgivare / Revisionsbesiktning
Skriv ut

Revisionsbesiktning

Försäkringsgivaren ska anmäla anläggningar som omfattas av besiktningsplikt till Brandskyddsföreningen.

Sedan aviseras försäkringstagaren om att kontrollen ska utföras på uppdrag av försäkringsgivaren. Försäkringstagaren ska vid aviseringen välja en auktoriserad besiktningsingenjör för att utföra besiktningen som sker enligt Elektriska Nämndens anvisningar.

Besiktningsingenjören utfärdar ett protokoll och försäkringstagaren har tre månader på sig från besiktningsperiodens sista dag  att åtgärda eventuella fel och brister från från kontrollen. Besiktningsingenjören har även möjlighet att märka ut anmärkningar som har så allvarlig karaktär att de åtgärads i samband med kontrollen eller måste åtgärdas senast 2 månader efter kontrollen sista dag.

När samtliga anmärkningar är åtgärdade utfärdas ett revisionsintyg med ett sista giltighetsdatum för den försäkrade anläggningen.

Aktuella besiktningshandlingar finns att tillgå via inloggning på Brandskyddsföreningens objektregister. Inloggningen hittar du på startsidan.