Elektriska Nämnden / Kontroll av elanläggning / Försäkringsgivare

Allmän information

För de försäkringsgivare som är anslutna till Elektriska Nämndens revisionsbesiktningsverksamhet av elanläggningar innebär det en minskad risk för brand- och personskador som kan uppkomma genom fel i försäkringstagarens elanläggning. Revisionsbesiktningen medför även en minskad risk för maskinskador och driftavbrott hos försäkringstagaren, vilket betyder lägre kostnader för både försäkringsgivare och försäkringstagare.

Genom inloggning till Elektriska Nämndens webbaserade objektregister EN2010, har samtliga försäkringsgivare som är anslutna till Elektriska Nämnden tillgång till anläggningsdata samt Revisionsintyg (kvitto på att anmärkningar är rättade) och Protokoll (noterade anmärkningar från den senaste revisionsbesiktningen) för samtliga anläggningar i registret. Undantag gäller sekretessbelagda anläggningar och anläggningar där organisationsnumret är detsamma som personnummer.

Information till försäkringsgivare som inte är anslutna till Elektriska Nämndens verksamhet lämnas av Elektriska Nämndens kanslichef Jan Berggren, tel 08-588 474 12.