Elektriska Nämnden / Kontroll av elanläggning / Objektregistret / Systeminformation

Användare i Brandskyddsföreningens objektregistret

 

I objektregistret har varje användare en aktiv roll i elbesiktningsprocessen. Vi som arbetar i systemet är försäkringsbolag, försäkringstagare, uppdragstagare/besiktningsingenjörer och dess administratörer, Försäkringsbolagens Restvärderäddning och handläggare på Brandskyddsföreningen.
Här nedan visas kortfattad förklaring på varje användares uppgift i systemet.

För att kunna öppna dokumenten från objektregistret behöver du en PDF-läsare.
Det kan du ladda ner kostnadsfritt genom att klicka på Adobe Reader och följa instruktionerna.
 

  Försäkringsgivare:

 • Anmäla och avanmäla besiktningspliktiga objekt.
 • Anmäla och avanmäla frivillig objekt för periodisk kontroll.
 • Ändra kunduppgifter i objektregistret.
 • Bevaka kommunikation som sker till aviserad funktionsbrevlåda.
 • Behandlar ärenden då försäkringstagare brustit i att åtgärda upptagna fel och brister under åtgärdsperioden.
 • Möjlighet att överta försäkringsobjekt från annat försäkringsgivare.
 • Möjlighet att fritt söka försäkringsobjekt i registret.
 • Möjlighet att ta del av utfärdade protokoll.
 • Behandla ansökan om undantag i kontrollen.
 • Behandla ansökan om förlängd besiktningsperiod.

   

Försäkringstagare:

 • Blir aviserad om kontroll av elanläggning/ revisionsbesiktning.
 • Bekräfta avisering och välja uppdragstagare/ besiktningsingenjör.
 • Upprätta avtal med uppdragstagaren om besiktningens genomförande.
 • Inhämta information om fel och brister från uppdragstagaren efter genomförd kontroll/besiktning.
 • Åtgärda upptagna anmärkningar i protokollet.
 • Bekräfta att alla fel och brister är åtgärdade.
 • Spara utsänt EN- Intyg på att anläggningen är godkänd fram till ny besiktningsperiod (1 ,3 eller 5 år). Detta intyg ska kunna uppvisas för Elsäkerhetsverket eller försäkringsbolaget vid anmodan.
 • Möjlighet att ansöka om förlängd besiktningsperiod.
 • Möjlighet att söka eventuellt uppskov av åtgärdande av någon anmärkning, till exempel på grund av planerad ombyggnad som påverkar upptagen anmärkning.
 • Möjlighet att ansöka om fullmakt hos besiktningsingenjören eller besiktningspliktig fastighetsägare.
   

Uppdragstagare/besiktningsingenjör:

 • Bekräfta besiktningsuppdraget.
 • Genomföra kontroll av elanläggning/ revisionsbesiktning.
 • Bekräfta att kontrollen/besiktningen är utförd.
 • Upprätta protokoll.
 • Spara protokollet i systemet.
 • Behandla ansökan om förändring av protokoll.
 • Behandla uppskov för anmärkningar.
 • Hantera den administrativa delen i systemet för objekt som ansökt om fullmakt.


Handläggare:

 • Bevaka besiktningsprocessens flöde.
 • Telefonsupport för de olika aktörerna.
 • Utveckla objektregistret.