Elektriska Nämnden / Kontroll av elanläggning / Objektregistret

Information om Brandskyddsföreningens webbaserade objektsregister

 

Objektregistret är ett system där all administrativ registrering utförs. I objektregistret registrerar anslutna försäkringsbolag objekt för besiktning, försäkringstagare väljer uppdragstagare och intygar att eventuella fel och brister från kontrollen är åtgärdade, uppdragstagare utför besiktningen och utfärdar protokoll.

För att logga in i objektregistret går du tillbaka till startsidan och klickar på den röda knappen "Logga in Elbesiktning" högst upp i högerkolumnen.

Frågor angående hantering och support i systemet skickas till besiktning@brandskyddsforeningen.se.
Det går även bra att nå oss på telefon 08-588 474 40. Våra telefontider är måndag - fredag klockan 09.00–11.30 och 12.30–15.00.