Elektriska Nämnden / Kontroll av elanläggning / Objektregistret

Information om Brandskyddsföreningens objektsregister

 

I objektregistret registrerar anslutna försäkringsbolag objekt för elrevisionsbesiktning.

Du som användare behöver skapa ett konto och logga in i objektregistret för att bekräfta aviseringen och göra ditt val av uppdragstagare.

Inloggningssidan till objektregistret hittar du här.

Är du osäker på om du har ett konto sedan tidigare kan du kontrollera detta genom att klicka på knappen Glömt lösenord som du hittar på inloggningssidan, om du har ett konto så får du då en tillfällig länk mejlat till dig och kan logga in i systemet. Är du en helt ny användare så skapar du ett konto med hjälp av uppdragskoden som du har fått i aviseringen. Du hittar uppdragskoden under rubriken i aviseringen.

Du hittar uppdragen under menyn Mina uppdrag, här ska du först bekräfta aviseringen och på näskommande sida väljer du uppdragstagare. Du kan bli uppmanad att styrka en oklar fastighetsbeteckning. För mer information om din korrekta fastighetsbeteckning, kontakta Lantmäteriet på e-post kundcenter@lm.se eller telefon 0771-636363.

Om du inte bekräftar aviseringen eller väljer uppdragstagare inom 8 veckor kommer systemet att automatiskt publicera helt nya uppdrag hos våra uppdragstagare i objektregistret.
Du som försäkringstagare kan därför komma att bli kontaktad direkt av en uppdragstagare, därefter behöver du aktivt välja den du önskar ska besikta objektet i systemet.

När detta är gjort försvinner uppdraget från din sida och uppdraget hamnar hos vald uppdragstagare.
Om uppdragstagaren accepterar besiktningsuppdraget kommer du att bli kontaktad av denne för att boka in en tid för elrevisionsbesiktning. När besiktningen har genomförts kommer uppdragstagaren att ladda upp protokollet med eventuella anmärkningar i objektregistret. Uppdraget hittar du då åter under menyn Mina uppdrag.

När du har åtgärdat anmärkningarna så intygar du detta i systemet. Du kan delintyga genom att bocka för de enskilda anmärkningarna och klicka på knappen Spara på varje sida. Först när alla punkter är markerade som åtgärdade kan protokollet bekräftas och då stängs uppdraget.

Inga handlingar eller protokoll ska skickas till oss eller till Försäkringsbolaget.

För att uppdatera eller ändra information på ert objekt så går du till menyn Mina objekt, skrolla ned på sidan och leta upp det aktuella objektet, klicka på objektid så hamnar du på objektssidan. Här kan du bland annat ändra aviseringsmottagare eller kontakperson på företaget och skriva ut era protokoll och intyg.

Frågor angående hantering och support i systemet skickas till besiktning@brandskyddsforeningen.se.
Det går även bra att nå oss på telefon 08-588 474 40. Våra telefontider är måndag - fredag klockan 09.00–11.30 och 12.30–15.00.