Elektriska Nämnden / Kontroll av elanläggning

Kontroll av elanläggning

Efter att försäkringsgivaren har registrerat besiktningspliktigt objekt, aviserar Brandskyddsföreningens Elektriska Nämnd om kontroll av din elanläggning. Som försäkringstagare ska du välja en auktoriserad besiktningsingenjör i vårt objektregister. Kontrollen utförs enligt Elektriska Nämndens anvisningar. Systemet bevakar att kontrollen utförs och att fel och brister åtgärdas.
Du loggar in i objektregistret från vår startsida.