Elektriska Nämnden / Information / Informationsfolder
Skriv ut

Informationsfolder

Elektriska Nämnden har utarbetat en informationsfolder som beskriver vårt uppdrag i att förebygga person- och egendomsskador.

Förutom lite kort om Elektriska Nämndens bildande 1925 fram till dagens organisation kan du läsa om hur en av Elektriska Nämndens auktoriserade besiktningsingenjörer beskriver sin arbetsdag.

Hämta informationsfoldern här