Elektriska Nämnden / Information / Goda råd-blad / Blinkande lysrör – en brandfara
Skriv ut

Blinkande lysrör – en brandfara

Lysrör som blinkar och glödande lysrör kan börja brinna.

Överhettade komponenter

Bakgrunden är att komponenterna i lysrörsarmaturen kan bli överhettade om utbrända lysrör inte byts ut. Dessutom åldras de elektriska komponenterna i armaturerna på ett okontrollerat sätt med utbrända lysrör. Kanske med en brand som följd vid ett senare tillfälle.

Gör så här

  • Släck armaturen.
  • Byt ut lysrör som är utbrända, blinkande eller har glödande lysrörsändar.
  • Byt även glimtändaren, eftersom den ofta har lika lång livslängd som lysröret. Blinkningarna kan fortsätta eller återkomma snart igen om du inte gör det.
  • Om du saknar nya lysrör – ta bort det gamla lysröret eller glimtändaren tills du skaffat nya lysrör och glimtändare.
     

Att tänka på i förebyggande syfte

  • Följ tillverkarens rekommendationer om byte av lysrör. Då undviker du att de börjar blinka.
  • Installera säkerhetständare som avbryter tändningen efter ett antal tändningsförsök. De har ofta samma livslängd som armaturen.