Elektriska Nämnden / Information / Goda råd-blad / Bilvärmare
Skriv ut

Bilvärmare

En elektrisk bilvärmare är bra för miljön, motorn, föraren och passagerarna.

Fördelar med bilvärmare

En varm motor ger mindre skadliga utsläpp och betydligt lägre bränsleförbrukning den första milen, eftersom motorn fungerar bäst när den är varm. Dessutom ger en varm bil snabbt is- och imfria rutor och högre komfort, vilket ökar förarens uppmärksamhet.

Gör så här

Bilvärmaren, det vill säga motor- och kupévärmaren, ska vara CE-märkt. Bilvärmaren och karossen ska vara skyddsjordade. Det är viktigt att monteringen görs av fackman enligt tillverkarens anvisningar.
Bilvärmaren ska anslutas till ett skyddsjordat uttag utomhus. Sladden får inte dras ut genom fönster eller dörrar, inte heller på marken över trottoar eller gångbana. Idag är det krav på jordfelsbrytare för uttag utomhus, men det rekommenderas att en jordfelsbrytare installeras även för äldre uttag. Kontrollera att jordfelsbrytaren är temperaturkompenserad för att klara kylan där du bor.

Tänk på

 • Du får aldrig lämna anslutningskabeln kvar i uttaget när bilen inte är ansluten. Risken finns annars att barn börjar leka med den.
 • Anslutningskabeln ska inte heller sitta kvar, upplindad, på bilens utsida när du kör iväg. Stickproppen blir då utsatt för slask och salt och dess funktion försämras med risk för brand och personskada.
 • Anslutningskabeln till kupévärmaren får inte klämmas i bilfönstret eller i bildörren. Då finns det risk att bilen blir strömförande.
   

Förebygg genom kontroll

 • Kontrollera installationen av bilvärmaren med hänsyn till skador och slitage. Många av skadorna kan du själv kontrollera, men låt en fackman eller elinstallatör se över bilvärmaren om du är det minsta osäker.
 • Ta för vana att regelbundet kolla anslutningskabeln. Kontrollera att uttag och stickpropp inte är skadade. Ta inga risker, byt hellre ut dem.
 • Locket till intaget på bilen ska undersökas så det stänger och håller tätt när man tagit bort sladden. Om smuts, salt och slask kommer in i intaget och fel uppstår kan olyckan vara framme.
 • Låsningen ska fungera och luckan ska hållas låst till bilvärmecentralen.
 • Kontrollera jordfelsbrytaren med testknappen minst två gånger om året, varav en i början av säsongen.
   

Fler tips

 • Använd kopplingsur för att hushålla med strömmen. Det behövs inte längre inkopplingstid än 1,5–3 timmar, beroende på yttertemperatur.
 • Om jordfelsbrytaren löser ut vid inkoppling, signalerar den att det finns ett fel som ska åtgärdas omgående. Annars finns det risk för både personskador och brand.
 • Det är en fördel med individuella jordfelsbrytare. Det är lättare att hitta den felaktiga bilvärmaren och inga onödiga urkopplingar krävs, eftersom fler bilvärmare tillsammans ”läcker” utan att det är något fel.