Elektriska Nämnden / Information / Faktablad / Semkodon
Skriv ut

Semkodon

Vid halvårsskiftet 1992 förbjöds tillverkning och leverans av de gamla platta anslutningsdonen i SEMKO 17-utförande.

Anledningen var att det inträffat ett oacceptabelt antal dödsolyckor på grund av spänningssättning av höljet beroende på brister i skyddsledarförbindningen mellan uttag och stickpropp.

Vid revisionsbesiktning ska det rekommenderas att de SEMKO 17-don som är i bruk, byts ut till CEE-don (309-don) eller att de gamla donen görs spänningslösa och skyddas mot tillkoppling.

Tillverkning av adaptrar mellan SEMKO 17-don och CEE-don är förbjudet.