Elektriska Nämnden / Information / Faktablad / Potentialutjämning – Kabelstege
Skriv ut

Potentialutjämning – Kabelstege

Sedan Elinstallationsreglerna SS 436 40 00 utgåva 2 utkom, delas potentialutjämning upp i två delar, nämligen skyddsutjämning och funktionsutjämning.
Skyddsutjämning utförs av säkerhetsskäl medan funktionsutjämning utförs av andra skäl än säkerhet t.ex. för att fastställa en viss funktion.

Att utföra skyddsutjämning av kabelstegar är sällan nödvändigt. I princip blir det enbart aktuellt om kabelstegen är nedgrävd i mark och kommer in i byggnaden utifrån eller om kabelstegen är monterad i utrymmen med explosiv atmosfär. I dessa få fall, då skyddsutjämning av kabelstege behöver utföras, ska ledaren vara märkt med färgkombinationen grönt och gult. Seriejordning är inte tillåten, det vill säga kabelstegen får inte användas som skyddsutjämningsledare.

Seriejordning.jpg

Funktionsutjämning av kabelstegar är dock vanligare. Det görs i sammanhang då man vill undvika en störningsrisk pga potentialskillnader till kabelstegen t ex på sjukhus och processindustrier. En funktionsutjämningsledare får inte vara märkt med färgkombinationen grönt och gult. Seriejordning är tillåten, det vill säga att kabelstegen får utnyttjas som funktionsutjämningsledare.
Är potentialutjämningen av kabelstegar utförda efter 2010-04-01 och inte är utförd enligt ovan angivna anvisningar ska det vid revisionsbesiktning skrivas som en anmärkning i EN-protokoll och kategoriseras med en 3:a. (Krav på åtgärdande).
Som ett alternativt åtgärdande kan försäkringstagaren genom en dokumenterad riskbedömning åberopa avvikelser från SS 436 40 00.