Elektriska Nämnden / Information / Faktablad / Platsbyggda anordningar
Skriv ut

Platsbyggda anordningar

När det gäller fasta platsbyggda anordningar, exempelvis installationer i möbler eller sänggavlar och motsvarande, ska man kontrollera om objektet kan köpas som en funktionell enhet av en tillverkare eller annan aktör på marknaden. Detta oavsett om objektet är fast anslutet eller anslutet via stickpropp.

Om så är fallet är objektet en ”produkt” och då är elmaterielförordningen (1993:1068) samt elmaterielföreskrifterna (ELSÄK-FS 2000:1) tillämpliga.
I ELSÄK-FS 2000:1 (§1), framgår det när en produkt ska CE-märkas. Ovanstående gäller också om ”objektet” inte kan köpas, men är försedd med stickpropp
för anslutning till ett vägguttag.

Elinstallation

I det fall ”objektet” inte kan köpas som en funktionell enhet och samtidigt är fast anslutet till elanläggningen, ska den ses som en del av elanläggningen. Då gäller ELSÄK-FS 2008:1 och ELSÄK-FS 2008:2 eller motsvarande föreskrifter som gällde då ”objektet” uppfördes.

Utförande, ändring eller reparation av starkströmsanläggning är behörighetskrävande. Se vidare elinstallatörsförordningen (1990:608) och elinstallatörsföreskriften (ELSÄK-FS 2007:2).