Elektriska Nämnden / Information / Faktablad / Ljusbågsdetektor
Skriv ut

Ljusbågsdetektorn

En ljusbågsdetektor är en skyddsapparat som minskar risken för brand orsakad av isolationsfel eller glappkontakt.

Ljusbågsdetektorn övervakar och analyserar mönster i strömmens och spänningens vågformer. Den reagerar på slumpmässiga, icke förutsägbara men ändå mönster av vågformer som kännetecknar en potentiellt farlig ljusbåge.