Elektriska Nämnden / Information / Faktablad / Kombiuttag
Skriv ut

Kombiuttag

Uttag 3-fasuttag (CEE) och 1-fasuttag (Schuko) i kombination ska skyddas via ett 3-poligt skydd, till exempel dvärgbrytare.

Anledningen är att om det inträffar ett överledningsfel i 1-fas belastningen leds ström till felstället via trefasbelastningens kvarvarande impedanser. Det gäller såväl jordfel som fel mellan fas och neutralledare. Impedansen i de matande kretsarna kan begränsa strömmen så att skydden inte löser ut. Felströmmen fortsätter då att flyta med viss begränsning. Det kan antingen orsaka farlig beröringsspänning eller överhettning och brand.

Vid felström ska skyddet lösa ut inom den tid som SS 436 40 00 anger eller krav ställda i tidigare utgivna starkströmsföreskrifter. Problemet kan alltså lösas genom att felbortkoppling sker 3-poligt, till exempel via en trepolig dvärgbrytare.

Kommentar:

Uttag med högsta märkström 20A som används av lekmän och är avsedda för allmänbruk ska ha tilläggsskydd med jordfelsbrytare med högsta märkström 30 mA enligt elinstallationsreglerna utgåva 2. Om undantag från detta krav görs ska en riskbedömning ligga till grund för undantaget (411.3.3).