Elektriska Nämnden / Information / Faktablad / Kablar i belysningsarmaturer där ljuskällan avger UV-ljus
Skriv ut

Kablar i belysningsarmaturer där ljuskällan avger UV-ljus

Vid revisionsbesiktningar har det visat sig allt oftare att isoleringen på kablar i armaturer spruckit och ibland lossnat med oisolerade ledare som följd, vilket kan leda till ökad brandrisk eller farlig spänningssättning av armaturen.
Problemet har ökat vid användandet av halogenfria kablar i större utsträckning än tidigare.

Bakgrunden är att kabelns isolering inte är avsedd för den tuffa miljön i armaturen, där den utsätts för både UV-strålning och värme (hög temperatur).
Kablar med PVC-isolering påverkas genom att de blir hårda och spröda men förblir intakta så länge ledarna inte rubbas, vilket kan ske vid till exempel byte av ljuskälla.
Erfarenhet visar att kabel med halogenfri isolering kan bli sprödare på kortare tid än kabel med PVC-isolering
För att skydda kabeln kan armaturen förses med avskärmning som hindrar direkt bestrålning. Isoleringen kan även skyddas av UV-beständig, värmetålig slang.
Vid revisionsbesiktning kontrolleras kabelns isolering med omfattning enligt en fackmannamässig bedömning.