Elektriska Nämnden / Information / Faktablad / Halogenlampor
Skriv ut

Halogenlampor

Halogenlampor i inbyggda spotlights har blivit mycket populärt. De är små, lättplacerade och ger mycket ljus. Men fel monterade kan de vara mycket brandfarliga.

Det är viktigt att du vid monteringen följer de anvisningar som finns, eftersom lamporna blir mycket varma. Temperaturen kan bli upp till 250°C och risken är därmed stor för att det kan börja brinna. Infällda armaturer ska som regel förses med speciella skydd i form av ett anpassat plåthölje eller en skyddslåda som minimerar värmestrålningen mot brännbart material ovanför undertaket. Följ angivna skyddsavstånd mot brännbart material både bakom och framför lampan.

Om du vill ha halogenlampor i en fast installation, alltså utan stickkontakt, måste de installeras av en behörig elektriker. Om lamporna har vanlig stickkontakt är det tillåtet att utföra arbetet själv.

Halogenlampor blir väldigt varma, så följ monteringsinstruktionerna och tänk på att verkligen se till att du håller de angivna skyddsavstånden. En vanlig halogenlampa kan komma upp i 200–250 grader så sitter de för nära något brännbart material kan det ganska lätt börja brinna. Vanliga glödlampor blir inte riktigt så varma och medför därför en något lägre brandrisk.

När det gäller infällda lampor ska de som regel ha ett anpassat skyddshölje som minskar värmestrålningen uppåt. Ska lamporna sitta i taket är det allra bäst om takmaterialet är tändskyddat. Kontrollera också att lampan inte sitter för nära träkonstruktioner ovanför undertaket. Var du än sätter lamporna är det viktigt att ventilationen kring dem är god.

Till sist, när du sedan byter trasiga halogenlampor är det jätteviktigt att du tittar på vilken spänning (V), ljuseffekt (W) och lampsockel du ska ha. De olika sorterna kan vara väldigt lika till utseendet men fel val kan göra att det börjar brinna.