Elektriska Nämnden / Information / Faktablad / Funktionsprovning av jordfelsbrytare
Skriv ut

Funktionsprovning av jordfelsbrytare

Jordfelsbrytare har en viktig skyddsfunktion. Därför är det av största vikt att jordfelsbrytaren kontrolleras regelbundet och med rätt metod.

Testknappen kan användas för motionering av apparaten, men den ger inte
besked om jordfelsbrytaren fungerar enligt produktstandardens krav.
Med testknappen skapas en jordfelsström på 3 gånger jordfelsbrytarens
märkutlösningsström. Därför ska jordfelsbrytare testas med provapparat som
driver jordfelsbrytarens märkutlösningsström.

Det har visat sig, vid revisionsbesiktningar, att särskilt jordfelsbrytare som är
placerade utomhus ofta uppvisar brister i sin funktion. Det är därför viktigt att
jordfelsbrytaren regelbundet provas med provapparat.

Enligt standard får en jordfelsbrytare lösa vid strömmar som överstiger halva
märkutlösningsströmmen och måste lösa vid märkutlösningsström.