Elektriska Nämnden / Auktorisation / Utbildning
Skriv ut

Komplettera din yrkesutbildning

Behöver du komplettera din yrkesutbildning för att kunna ansöka om auktorisation som besiktningsingenjör?
Nedanstående utbildningsenheter tillhandahåller anpassade utbildningar för att uppnå Elektriska Nämndens krav på teoretisk kunskap för auktoriserade besiktningsingenjörer.

Yrkeshögskolan Syd, Hässleholm
Läs mer

EUU - Elbranschens Utvecklings- och Utbildningscenter, Nyköping
Läs mer