Elektriska Nämnden / Auktorisation / Kontakta oss
Skriv ut

Kontakt från webbsidan/auktorisation

Brandskyddsföreningen Sverige
Elektriska Nämnden

Besöksadress: Årstaängsvägen 21 c i Liljeholmen
Postadress: Box 472 44, 100 74  Stockholm

Telefon: 08-588 474 00
Telefax: 08-662 79 07
E-post: enaukt@brandskyddsforeningen.se

E-post till anställda: fornamn.efternamn@brandskyddsforeningen.se

Vill du att vi kontaktar dig, fyll i dina kontaktuppgifter nedan.