Elektriska Nämnden / Auktorisation

Auktorisation och utbildning

Brandskyddsföreningens Elektriska Nämnd auktoriserar besiktningsingenjörer till sin besiktningsverksamhet. För att bli besiktningsingenjör ska du ansöka om auktorisation hos oss och delta i en femdagars grundutbildning i teknik, besiktningsmetodik och administration. Utbildningen anordnas av Elektriska Nämndens kansli och kommer att vara förlagda till våra utbildningslokaler på Liljeholmen i Stockholm.

Ny handbok för praktiskt elsäkerhetsarbete

I boken Elsäkerhet i praktiken har våra erfarna besiktningsingenjörer samlat sina kunskaper om praktiskt arbete med elsäkerhet. Boken vänder sig i första hand till Elektriska Nämndens auktoriserade besiktningsingenjörer men kan även vara till nytta som utbildningsmaterial och för personer som arbetar med elektriska anläggningar.
Läs mer

Förlagsprodukter

På Brandskyddsföreningens förlag finns flera produkter som rör el och brand.
  • Brandförsvar vid elanläggningar
  • Elsäkerhet i praktiken
  • Handbok för elinstallationer i lantbruk
  • Statisk elektricitet

Läs mer om de enskilda produkterna och beställ direkt här